กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ เดินทางดูงานเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมเข้ารับฟังสรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วยนายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางไปดูงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

**************************

 

28  มีนาคม  2551