กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน หลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ ซึ่งในการนี้ นายสมศักดิ์ฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานด้วย เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2551  ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชั้น2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

 

**************************

กรมชลประทาน

6  มีนาคม  2551