กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

นักวิจัยเยอรมันดูงานการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน และนายพรชัย พ้นชั่ว ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ Ms. Susanne Olbrisch นักวิจัยผู้ประสานงานโครงการ International Hydrology Programe ที่ได้เดินทางมาดูงานด้านผลกระทบจากภูมิอากาศแปรผันที่มีผลกระทบต่อน้ำฝนน้ำท่าและการเกษตรของประเทศไทย โดยเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาของไทยด้วย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สามเสน

 

***************************

29  กุมภาพันธ์  2551