กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

คณะ JICA เดินทางดูงาน ศปส.ชป.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน ให้การต้อนรับคณะJICA จากประเทศต่างๆ อาทิ  ไทย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย พม่า และเวียดนาม ที่ได้เดินทางมาดูงานและรับฟังคำบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สามเสน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา

 

*******************

                                                           

                        5 กุมภาพันธ์ 2551