รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ (จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) 

                                                               วันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2550

--------------------------------

1. สภาพภูมิอากาศ

ในช่วงวันที่ 6- 13 ธันวาคม 2550 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ในช่วงวันที่ 14-19 ธันวาคม 2550 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนักต่อเนื่อง

วันที่ 20 ธันวาคม 2550 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝนลดน้อยลง แต่ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกสะสมมาหลายวันบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทำให้มีน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติดังกล่าวในระยะนี้ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไปมีกำลังปานกลาง ขอให้ระมัดระวัง ในการเดินเรือไว้ด้วย อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้มีหมอกเพิ่มขึ้นในตอนเช้าโดยมีหมอกหนาในบางพื้นที่ในภาคเหนือ

แผนที่อากาศ  ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2550

วันที่ 6 ธันวาคม 2550

วันที่ 7 ธันวาคม 2550

วันที่ 8 ธันวาคม 2550

วันที่ 9 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2550

วันที่ 11 ธันวาคม 2550

วันที่ 12 ธันวาคม 2550

วันที่ 13 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2550

วันที่ 15 ธันวาคม 2550

วันที่ 16 ธันวาคม 2550

วันที่ 17 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

     

วันที่ 18 ธันวาคม 2550

วันที่ 19 ธันวาคม 2550

วันที่ 20 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายดาวเทียม GOES 9 แสดงกลุ่มเมฆ ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2550

วันที่ 6 ธันวาคม 2550

วันที่ 7 ธันวาคม 2550

วันที่ 8 ธันวาคม 2550

วันที่ 9 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2550

วันที่ 11 ธันวาคม 2550

วันที่ 12 ธันวาคม 2550

วันที่ 13 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2550

วันที่ 15 ธันวาคม 2550

วันที่ 16 ธันวาคม 2550

วันที่ 17 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2550

วันที่ 19 ธันวาคม 2550

วันที่ 20 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 600 meters

วันที่ 6 ธันวาคม 2550

วันที่ 7 ธันวาคม 2550

วันที่ 8 ธันวาคม 2550

วันที่ 9 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2550

วันที่ 11 ธันวาคม 2550

วันที่ 12 ธันวาคม 2550

วันที่ 13 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2550

วันที่ 15 ธันวาคม 2550

วันที่ 16 ธันวาคม 2550

วันที่ 17 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2550

วันที่ 19 ธันวาคม 2550

วันที่ 20 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สภาพฝน

                ปริมาณฝน ตั้งแต่วันที่ 6-19 ธันวาคม 2550 ที่อำเภอต่างๆในจังหวัดนราธิวาส (หน่วย : มิลลิเมตร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปริมาณฝน ตั้งแต่วันที่ 14-19 ธันวาคม 2550 ที่อำเภอต่างๆในจังหวัดยะลา (หน่วย : มิลลิเมตร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปริมาณฝน ตั้งแต่วันที่ 14-19 ธันวาคม 2550 ที่อำเภอต่างๆในจังหวัดปัตตานี (หน่วย : มิลลิเมตร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปริมาณฝนรายวัน ตั้งแต่วันที่ 6-19 ธันวาคม 2550

วันที่ 6 ธันวาคม 2550

วันที่ 7 ธันวาคม 2550

วันที่ 8 ธันวาคม 2550

วันที่ 9 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2550

วันที่ 11 ธันวาคม 2550

วันที่ 12 ธันวาคม 2550

วันที่ 13 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2550

วันที่ 15 ธันวาคม 2550

วันที่ 16 ธันวาคม 2550

วันที่ 17 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2550

วันที่ 19 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. สภาพน้ำท่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. สถานการณ์น้ำท่วม

             เมื่อวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม โดยน้ำจากแม่น้ำสุไหงโก-ลก  แม่น้ำสายบุรี ไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอต่างๆ ดังนี้

1)   อำเภอแว้ง น้ำท่วมในเขตตำบลแม่ตง ตำบลฆอเลาะ ตำบลกายูคละ ตำบลเอราวัณ ตำบลโละจูด และตำบลแว้ง

2)   อำเภอสุคิริน น้ำท่วมในเขตตำบลภูเขาทอง (หมู่ที่ 1,3,8) ตำบลสุคิริน (หมู่ที่ 3,4,13) ตำบลเกียร์ (หมู่ที่1,3) ตำบลมาโมง(หมู่ที่ 1,2) และตำบลร่มไทร(หมู่ที่ 3)

3)      อำเภอศรีสาคร น้ำท่วมในเขตตำบลศรีสาคร(หมู่ที่ 10) และตำบลศรีบรรพต (หมู่ที่ 3)

4)   อำเภอจะแนะ น้ำท่วมในเขตตำบลจะแนะ (หมู่ที่ 1,2,3) ตำบลดุซงญอ (หมู่ที่ 1) ตำบลผดุงมาตร (หมู่ที่ 1) และตำบลช้างเผือก(หมู่ 1,3)

5)      อำเภอรือเสาะ น้ำท่วมในเขตตำบลเรียง (หมู่ 2) และตำบลบาตง (หมู่ที่ 2)

6)   อำเภอสุไหงโก-ลก น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 9 ชุมชน (ชุมชนตันหยงมะลิ ชุมชนบือเร็ง ชุมชนใบฮงยามู ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนประปา ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนหลังด่าน และชุมชนกือตาบารู

7)   อำเภอสุไหงปาดี น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลโต๊ะเด็ง (หมู่ที่ 1,3,5) และตำบลปะลุรู(หมู่ที่ 4,6,7)

8)   อำเภอระแงะ น้ำท่วมในเขตตำบลตันหยงมัส (หมู่ที่ 1-13)    ตำบลตันหยงลิมอ(หมูที่ 1,2,5,7,8) ตำบลบาโงสะโต(หมู่ที่ 1,2,4,5,7) ตำบลเฉลิม (หมู่ที่ 1,2,3) ตำบลกาลิซา (หมู่ที่ 2,3) ตำบลมะรือโบตก (หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8) และตำบลบองอ (หมู่ที่ 1,2,4,5,8)

สถานการณ์น้ำท่วมในวันที่ 10 ธันวาคม 2550 ได้เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีก 1 อำเภอ (รวมเป็น 9 อำเภอ) คือ

9)      อำเภอตากใบ น้ำท่วมในเขตตำบลนานาค

สถานการณ์น้ำท่วมในวันที่ 11 ธันวาคม 2550  พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมได้ลดลงเหลือ 5 อำเภอ ดังนี้

1)   อำเภอแว้ง ยังมีน้ำท่วมพื้นที่ติดริมแม่น้ำโก-ลก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลฆอเลาะ ตำบลยูคละ และตำบลโละจูด ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.20-0.30 เมตร

2)   อำเภอศรีสาคร ยังมีน้ำท่วมพื้นที่ติดริมแม่น้ำสายบุรี 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีสาคร (หมู่ที่ 10) และตำบลศรีบรรพต (หมู่ที่ 3) ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.30-0.40 เมตร

3)   อำเภอสุไหงโก-ลก ยังมีน้ำท่วม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะ และบริเวณเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 9 ชุมชน (ชุมชนตันหยงมะลิ ชุมชนบือเร็ง ชุมชนใบฮงยามู ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนประปา ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนหลังด่าน และชุมชนกือตาบารู)

4)   อำเภอระแงะ ยังมีน้ำท่วมพื้นที่ 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลหยงมัส(หมู่ที่ 1-7 ,9-13 ) ตำบลตันหยงลิมอ(หมู่ที่ 1,2,5,7,8) ตำบลบาโงสะโต (หมูที่ 1,2,4,5,7) ตำบลเฉลิม (หมู่ที่ 1,2,3) ตำบลกาลิซา (หมู่ที่ 2,3) ตำบลมะรือโบตก (หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8) และตำบลบองอ (หมู่ที่ 1,2,4,5,8) ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.20-0.30 เมตร

5)   อำเภอตากใบ มีน้ำท่วมพื้นที่ติดริมแม่น้ำโก-ลก ในเขตตำบลนานาค (หมู่ที่ 2,4) ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.30-0.50 เมตร

สถานการณ์น้ำท่วมในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมได้ลดลง เหลือ 2 อำเภอ ดังนี้

1)   อำเภอแว้ง น้ำท่วมพื้นที่ติดริมแม่น้ำโก-ลก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลฆอเลาะ ตำบลยูคละ และตำบลโละจูด ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.20-0.30 เมตร

2)   อำเภอสุไหงโก-ลก มีน้ำท่วม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะ และบริเวณเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 9 ชุมชน

สถานการณ์น้ำท่วมในวันที่ 14-16  ธันวาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักในหลายอำเภอของจังหวัดนราธิวาสทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นและน้ำท่วมพื้นที่ต่างๆดังนี้.-

สภาพน้ำในแม่น้ำโก-ลก   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ที่สถานี X .119A บริเวณบ้านปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 7.15 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.95 เมตร (ระดับตลิ่ง 6.20 เมตร) วันที่ 20 ธันวาคม 2550  เวลา 06.00 น. มีระดับน้ำ 6.60 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.40 เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 0.34 เมตร และยังคงมีน้ำท่วม จำนวน 5 อำเภอ

อำเภอแว้ง 6 ตำบลได้แก่ ตำบลแม่ดง ตำบลฆอเลาะ ตำบลกายูคละ ตำบลเอราวัณ ตำบลโล๊ะจูด และตำบลแว้ง

อำเภอสุไหงโก-ลก ได้แก่ ตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะและบริเวณเทศบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 9 ชุมชน

อำเภอตากใบ ได้แก่ ตำบลนานาค

อำเภอสุไหงปาดี ได้แก่  เทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลโต๊ะเด็ง ตำบลปะลุรู ตำบลสากอ ตำบลกาวะ ตำบลสุไหงปาดี และตำบลริโก๋

อำเภอเจาะไอร้อง ได้แก่ ตำบลมะเรือโบออก ตำบลบูกิต และตำบลจวบ

พื้นที่น้ำท่วมในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จำนวน 40,000 ไร่

สภาพน้ำในแม่น้ำตันหยงมัส-แม่น้ำบางนรา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ที่สถานี X .73 บริเวณบ้านตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 16.05 เมตร  สูงกว่าตลิ่ง 0.47 เมตร (ระดับตลิ่ง 15.58 เมตร) วันที่ 20 ธันวาคม 2550  เวลา 06.00 น. มีระดับน้ำ 15.80 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.22เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 0.37 เมตร และ ยังคงมีน้ำท่วม จำนวน 3 อำเภอ

อำเภอระแงะ ได้แก่ ตำบลตันหยงมัส ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลบาโงสะโต ตำบลเฉลิม ตำบลกาลิซา ตำบลมะเรือโบตก และตำบลบองอ

อำเภอยี่งอ ได้แก่ ตำบลละหาร และตำบลจอเบาะ

อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลมะนังตายอ ตำบลกะลุวอเหนือ ตำบลบางปอ และตำบลลำภู

พื้นที่น้ำท่วมในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จำนวน 3,000 ไร่

สภาพน้ำในแม่น้ำสายบุรี   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ที่สถานี X .184 บริเวณบ้านซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 7.05 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 2.87 เมตร (ระดับตลิ่ง 9.92 เมตร) วันที่ 20 ธันวาคม 2550  เวลา 06.00 น. มีระดับน้ำ 4.98 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 4.94  เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 1.17 เมตร ยังคงมีน้ำท่วม จำนวน 5 อำเภอ

อำเภอสุคิริน ได้แก่ ตำบลภูเขาทอง ตำบลสุคิริน ตำบลเกียร์ ตำบลมาโมง และตำบลร่มไทร

อำเภอจะแนะ ได้แก่ ตำบลจะแนะ ตำบลดุซงญอ ตำบลผดุงมาตร และตำบลช้างเผือก

            อำเภอศรีสาคร ได้แก่ ตำบลศรีสาคร และตำบลศรีบรรพต

            อำเภอรือเสาะ ได้แก่ ตำบลเรียง ตำบลบาตง ตำบลรือเสาะ และตำบลสาวอ

อำเภอบาเจาะ ได้แก่ ตำบลปะลุกาสาเมาะ ตำบลบาเระเหนือ ตำบลเระใต้ ตำบลเยาะมาดี และตำบลลุโบะสาวอ

สภาพน้ำในแม่น้ำปัตตานี  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ที่สถานี X .40 B ท้ายเขื่อนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 6.50 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 5.65 เมตร (ระดับตลิ่ง 12.15 เมตร) วันที่ 20 ธันวาคม 2550  เวลา 06.00 น. มีระดับน้ำ 11.84 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 0.31  เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 0.04 เมตร 

            ที่สถานี X .40 A บ้านท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วันที่ 15 ธันวาคม 2550 เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ +14.20 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 2.08 เมตร(ระดับตลิ่ง 16.28 เมตร) วันที่ 20 ธันวาคม 2550 เวลา 06.00 น. มีระดับน้ำ 16.98 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.70 เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 0.30 เมตร

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดยะลา จำนวน 6 อำเภอ

            อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลสะเดงนอก (หมู่ที่ 1,3,5,6) ตำบลพร่อน (หมู่ที่ 3,5) ตำบลยุโป (หมู่ที่ 3)  ตำบลลิดล (หมู่ที่ 2,3) และตำบลบุดี (หมู่ที่ 3)  พื้นที่น้ำท่วม 5,180 ไร่

            อำเภอรามัน ได้แก่ ตำบลท่าธง (หมู่ที่ 2,3,7) ตำบลเกะรอ (หมู่ที่ 7) ตำบลบาลอ (หมู่ที่ 1) ตำบลกายูบอเกาะ (หมู่ที่ 6) และตำบลอาช่อง (หมู่ที่ 1)  พื้นที่น้ำท่วม 7,000 ไร่

            อำเภอเบตง ได้แก่ ตำบลอัยเยอร์เวง (หมู่ที่ 2)  พื้นที่น้ำท่วม 5,000 ไร่

            อำเภอธารโต ได้แก่ ตำบลแม่หวาด (หมู่ที่ 2,3,4,6,12) ตำบลคีรีเขต (หมู่ที่ 1,2,4,6,7)  ตำบลบ้านแหร(หมู่ที่ 1,3,6,8,10,11)   และตำบลธารโต (หมู่ที่ 1,2,6,7)  พื้นที่น้ำท่วม 800ไร่

            อำเภอยะหา ได้แก่ ตำบลปาโร๊ะ(หมู่ที่ 1)  พื้นที่น้ำท่วม 3,500 ไร่

            อำเภอบันนังสตา ได้แก่ตำบลเนาะปูเต๊ะ(หมู่ที่ 2) 

วันที่ 19 ธันวาคม 2550 น้ำท่วมเพิ่ม 2 จังหวัด

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดสงขลา จำนวน 1 อำเภอ

            อำเภอ สะบ้าย้อย ได้แก่ ตำบลบาโหย ตำบลจะแหน ตำบลสะบ้าย้อย ตำบลเขาแดง ตำบลเปียน

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 อำเภอ

            อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลตะลุโบะ ตำบลปะกาฮะรัง

            อำเภอหนองจิก ได้แก่  ตำบลดอนรัก

            อำเภอยะรัง ได้แก่ ตำบลประจัน  ตำบลเขาตูม

            อำเภอกะพ้อ  ได้แก่ ตำบลกะบุรี   ตำบลตะโละดือรามัน   ตำบลปล่องหอย

            อำเภอโคกโพธิ์ ได้แก่  ตำบลมะกูด

            อำเภอทุ่งยางแดง ได้แก่ ตำบลตะโละแมะนา  ตำบลน้ำดำ

            อำเภอสายบุรี ได้แก่ ตำบลกะดุนง  ตำบลตะบิ้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2550

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส  ยังคงมีน้ำท่วมขังลดลงจาก 13 อำเภอ เหลือ 5 อำเภอได้แก่

อำเภอแว้ง ได้แก่ ตำบลฆอเลาะ และ ตำบลโล๊ะจูด

อำเภอรือเสาะ ได้แก่ ตำบลเรียง และตำบลบาตง

อำเภอสุไหงโก-ลก ได้แก่ ตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะ และตำบลปูโยะ

อำเภอตากใบ ได้แก่ ตำบลนานาค

อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลมะนังตายอ ตำบลบางปอ และตำบลลำภู

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลา ยังคงมีน้ำท่วมขังลดลงจาก 7 อำเภอ เหลือ 5 อำเภอได้แก่

            อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลหน้าถ้ำ ตำบลสะเดงนอก ตำบลพร่อน ตำบลยุโป ตำบลท่าสาป และตำบลบันนังสาเรง

            อำเภอรามัน ได้แก่ ตำบลท่าธง ตำบลเกะรอ  ตำบลอาช่อง ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลบาลอ  และตำบลตะโล๊ะหะลอ

            อำเภอยะหา ได้แก่ ตำบลละ

อำเภอบันนังสตา ได้แก่ตำบลเนาะปูเต๊ะ ตำบลตลิ่งชัน ตำบลเขื่อนบางลาง ตำบลบาเจาะ และตำบลถ้ำตะลุ

อำเภอกรงปินัง ได้แก่ ตำบลห้วยกระทิง และตำบลสะเอะ

พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี ยังคงมีน้ำท่วมจาก 6 อำภอ เพิ่มขึ้นอีก 3 อำเภอ ได้แก่

อำเภอสายบุรี ได้แก่ ตำบลกะดุนง ตำบลตะบิ้ง ตำบลละหาร ตำบลบือเระ ตำบลตลุบัน และตำบลมะนุงคาลำ

อำเภอแม่ลาน ได้แก่ ตำบลม่วงเตี้ย

อำเภอไม้แก่น ได้แก่ ตำบลตะโละไกรทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สภาพน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในช่วงวันที่ 6-16 ธันวาคม 2550

สถานี  X.119 A สะพานลันตู  ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMAGE_375.jpg

 

 

 

 

 

 

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMAGE_376.jpg

 

 

สถานีวัดน้ำ X.73 คลองตันหยงมัส

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMG_0528.JPG

 

 

 

 

 

 

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMG_0532.JPG

 

 

ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

บริเวณริมแม่น้ำโก-ลก  เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMAGE_385.jpg

 

 

 

 

 

 

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMAGE_381.jpg

 

ล้นจากคลองตันหยงมัส บ้านไทย ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMG_0521.JPG

 

 

 

 

 

 

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMG_0523.JPG

 

ทรป.ปาเสมัส วันที่ 15 ธันวาคม 2550

ทรป.ปาเสมัส ระดับน้ำลดลงตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550

C:\รายงานสถานกาณ์น้ำ\flood-pic-15-12-50\IMG_0547.JPG

 

 

 

 

 

 

สภอ.มูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   

ระดับน้ำลดลง เมื่อวันที่ 19ธันวาคม 2550       

ท่อระบายน้ำปากคลองปาเสมัสระดับน้ำลดลง                วันที่ 19 ธันวาคม 25550

 

 

 

 

 

 

สภาพน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในช่วงวันที่ 18-20 ธันวาคม 2550

 

 จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

สภาพน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา ในช่วงวันที่ 18-20 ธันวาคม 2550

 

บ้านท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.การให้ความช่วยเหลือ

กรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 50 เครื่อง ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว จำนวน 19 เครื่อง จังหวัดยะลา จำนวน 6 เครื่อง

 

6. แนวโน้มสถานการณ์

คาดการณ์ปริมาณฝนในภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 21- 27 ธันวาคม 2550

วันที่ 21-22  ธันวาคม 2550

วันที่ 22-23  ธันวาคม 2550

วันที่ 23-24  ธันวาคม 2550

 

 

 

 

คาดการณ์ฝนน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

คาดการณ์ฝนน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

คาดการณ์ฝนน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

 

วันที่ 24-25  ธันวาคม 2550

วันที่ 25-26  ธันวาคม 2550

วันที่ 26-27  ธันวาคม 2550

 

 

 

 

คาดการณ์ไม่มีฝนตก

คาดการณ์ไม่มีฝนตก

คาดการณ์ไม่มีฝนตก

           

เนื่องจากวันที่ 16 ธันวาคม 2550 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในหลายอำเภอของจังหวัดนราธิวาสทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลก แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำตันหยงมัส มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ปริมาณฝนจะลดลงตามลำดับ คาดว่าปริมาณฝนจะไม่มีอิทธิพลมากนักหลังจากวันที่ 21 ธันวาคม 2550

 

***********************************