กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลาย กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว

 

                                กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตอำเภอสุไหงโก-ลกและอำเภอ   ตากใบ จังหวัดนราธิวาส หลังระดับน้ำลดลงเสมอตลิ่งแล้ว

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากวานนี้(21 ธ..ค. 50) ไม่มีรายงานฝนตกในเขตจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำที่สถานีX.119A บริเวณสะพานรันตู อำเภอสุไหงโก-ลก (เวลา 09.00 น./22 ธ.ค. 50) ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกต่ำกว่าตลิ่งแล้ว 2 เซนติเมตร หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม แนวโน้มระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าสภาวะน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 3 วันนี้  กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ รวม 24 เครื่อง ขณะนี้ได้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว จำนวน 19 เครื่อง

                                ในส่วนของแม่น้ำปัตตานี ที่สถานีX.40B ท้ายเขื่อนปัตตานี ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว 35เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนปัตตานี ในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป  หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

 

***********************

22  ธันวาคม 2550

เวลา 10.50 น.