กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชล เร่งระบายน้ำฯ และเตรียมเครื่องสูบน้ำ 50 เครื่องช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส

 

                                กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดนราธิวาสและเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ 50 เครื่องไว้คอยให้ความช่วยเหลือคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ใน 3 – 4 วัน

                                นายวีระ วงศ์แสงนาค  รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักมากกระจายในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 5-8 ธ.ค.50 ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝนตกสะสม(5 – 8 ธ.ค.50)ในเขตอำเภอต่าง ๆ ดังนี้   อำเภอศรีสาคร 528  มิลลิเมตร  อำเภอแว้ง 485 มิลลิเมตร อำเภอรือเสาะ 424 มิลลิเมตร  อำเภอสุคิริน 349 มิลลิเมตร   อำเภอจะแนะ 316 มิลลิเมตร   อำเภอสุไหงโกลก 277 มิลลิเมตร    อำเภอระแงะ 258 มิลลิเมตร และอำเภอสุไหงปาดี 217 มิลลิเมตร  อำเภอเจาะไอร้อง 192 มิลลิเมตร  อำเภอยี่งอ 115 มิลลิเมตร  อำเภอตากใบ  101  มิลลิเมตร  อำเภอบาเจาะ  99  มิลลิเมตร และอำเภอเมือง 97 มิลลิเมตร   ส่งผลให้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา เข้าท่วมพื้นที่ริมคลองสายต่างๆในเขตอำเภอแว้ง  อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ อำเภอรือเสาะ และอำเภอระแงะ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ยังคงมีน้ำล้นตลิ่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก  หากไม่มีฝนตกมาเพิ่มคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2-3 วัน

                                สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนราเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองโต๊ะเจ๊ะ และคลองโต๊ะเด็ง เข้าท่วมพื้นที่ตำบลบางปอ อำเภอเมือง และเทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี สูงประมาณ 0.50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราได้เร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำลงสู่ทะเล ปัจจุบันระดับได้ลดลง 0.15 เมตร หากไม่มีฝนตกมาเพิ่มจะเข้าสู่สภาวะปกติใน 1-2 วัน     นอกจากนี้น้ำในแม่น้ำโกลกระดับน้ำได้สูงเพิ่มขึ้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำโกลกนอกเขตคันกั้นน้ำ ในเขตเทศบาลโกลก น้ำท่วมสูงประมาณ 0.50 เมตร ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่เนื่องจากเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่มีฝนตกในพื้นที่ตอนบนมาก หากไม่มีฝนตกมาเพิ่มคาดว่าระดับน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติใน 3-4 วัน

                                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ประสาน จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้ง เตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 50  เครื่อง ไว้คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังต่อไปแล้ว หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***********************

10 ธันวาคม 2550

เวลา 12.30 น.