กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

 

                กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังบนเกาะสมุยแล้ว คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5 วัน

นายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักมากบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6-7 พ.ย. 50 ที่ผ่านมา วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 177.5 มิลลิเมตร(7 พ.ย. 50) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่บนเกาะสมุย นั้น สถานการณ์ล่าสุด(9 พ.ย. 50) ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งในเขตตำบลลิปะน้อย ตำบลหน้าเมือง ตำบลมะเร็ต ตำบลบ่อผุด ตำบลแม่น้ำ และตำบลตลิ่งงาม โดยจุดที่สำคัญที่ตำบลบ่อผุด มีน้ำเอ่อล้นอาคารระบายน้ำพรุเฉวง ทำให้เกิดน้ำเอ่อเข้าท่วมบริเวณตลาดดาวและถนนเลียบชายหาดระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1 – 1.20 เมตร กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชน โดยการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วจำนวน 12 เครื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5 วันต่อจากนี้ไป

ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ย. 50 ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำธรรมชาติหลายแห่งมีระดับสูงขึ้น และบางแห่งมีสภาพน้ำเต็มคลอง เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณรอบนอกในเขตอำเภอเมือง ขนอม สิชล ท่าศาลา นบพิตำ พรหมคีรี พระพรหม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำสูงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร สำหรับจุดเฝ้าระวังคลองท่าดี ที่สถานีX203 บ้านนาป่า อำเภอเมือง เกิดน้ำล้นตลิ่งเล็กน้อยเมื่อช่วงกลางดึกคืนวานนี้(8 พ.ย.) ในเขตอำเภอเมือง ในพื้นที่ตำบลไทยมนตรี โพธิ์เสด็จ มะม่วงสองต้น และตำบลนาสาร ส่วนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มบริเวณริมคลองทุ่งปรัง คลองท่าวัง ปัจจุบันระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 5 เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลง คาดว่าหากไม่มีฝนหนักตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในระยะต่อไป ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 12  เครื่อง ติดตั้งตามจุดสำคัญๆในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังต่อไปแล้ว หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***********************

9 พฤศจิกายน 2550

เวลา 11.05 น.