กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

น้ำท่วมเมืองชุมพรเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว: กรมชลฯใช้ปตร.หัววัง – พนังตัก รับมือน้ำเหนือ

 

                                กรมชลประทาน ใช้ประโยชน์จากคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก เร่งระบายน้ำเหนือจากคลองท่าแซะลงสู่ทะเล ลดปริมาณน้ำส่วนหนึ่งที่จะไหลผ่านเมืองชุมพร เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าตะเภา

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนหลายแห่ง เนื่องจากการระบายน้ำไม่ทัน นั้น ล่าสุด(26 ต.ค. 50) สถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม วานนี้(25 ต.ค.) มีฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนบนของลุ่มน้ำท่าแซะ วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 101 มิลลิเมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองท่าแซะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่คลองท่าตะเภาที่อยู่ทางตอนล่าง ทำให้แนวโน้มระดับน้ำในคลองท่าตะเภาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                                กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำเหนือที่ไหลหลากจากคลองท่าแซะลงสู่คลองท่าตะเภา โดยการใช้ประโยชน์จากคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก ระบายน้ำส่วนหนึ่งผ่านประตูระบายน้ำหัววัง-พนังตักและประตูระบายน้ำสามแก้ว ลงสู่ทะเล ในอัตรา 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทำให้ไม่เกิดผลกระทบน้ำท่วมในเขตตัวเมืองชุมพร

                                นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้ใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (แก้มลิง) ซึ่งมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ไว้คอยรับน้ำจากคลองต่างๆ  ที่อยู่รอบๆหนองใหญ่  และระบายน้ำลงทะเลก่อนที่จะถึงตัวเมืองชุมพร ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินการการขุดลอกบริเวณหนองใหญ่ เพื่อเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร        คิดเป็นพื้นที่กว่า 200 ไร่

 

**********************

 

26  ตุลาคม  2550

เวลา 11.15 น.