กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวเขื่อนแตกที่ จ.ชุมพร

                               

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวว่าเขื่อนที่จังหวัดชุมพรแตกทำให้เกิดน้ำท่วม นั้น  จากการตรวจสอบพบว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นฝายคลองตะโก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตั้งอยู่ที่หมู่ 5   ตำบลช่องไม้แก้ว  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  มีลักษณะเป็นฝายทดน้ำสร้างกั้นลำคลองตะโก  ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากทางตอนบนของลุ่มน้ำคลองตะโก  ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผ่านฝายคลองตะโก มีระดับน้ำล้นสันฝายประมาณ 1.20 เมตร เกิดการพังทลายของกำแพงป้องกันการกัดเซาะทางด้านท้ายฝายทั้ง 2 ข้าง ได้รับความเสียหายทั้งหมด ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณด้านท้ายฝาย ทั้งนี้ ไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตชุมชนและสันฝายคลองตะโกก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหาย และหาแนวทางในการซ่อมแซมโดยด่วนต่อไปแล้ว

                                สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชุมพร ฝนที่ตกหนักในเขตเทศบาลเมืองชุมพร วัดปริมาณฝนสูงสุดวานนี้(23 ต.ค. 50) ได้ 115 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ล่าสุด(24 ต.ค. 50) ฝนได้ตกน้อยลงแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในเย็นวันนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

****************************

 

24  ตุลาคม  2550

11.00 น.