กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่อง :ลดน้ำเขื่อนป่าสักฯรับมือน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนแล้ว

 

                                แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ดีขึ้นโดยลำดับ หลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้ว

                                นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2550 ปริมาณที่จังหวัดนครสวรรค์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านยังทรงตัว ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับทรงตัว และคาดว่าจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้(23 ต.ค. 50) เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะปกติในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ เฉพาะในส่วนจังหวัดดังกล่าวข้างต้น

                                สำหรับปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่19 ต.ค. 50 ที่ผ่านมา จำนวน 2,644 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นั้น ได้ไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนล่างที่อำเภอบางไทรแล้ว ในวันนี้(22 ต.ค. 50) เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำหลากและควบคุมการระบายน้ำ ให้มีผลกระทบต่อกรุงเทพฯและปริมณฑลน้อยที่สุด กรมชลประทานจะพยายามควบคุมปริมาณการระบายให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในระหว่างวันที่  22 – 24  ต.ค. 2550 

                                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเก็บกักน้ำบางส่วนจากตอนบนของแม่น้ำป่าสักไว้ในอ่างเก็บน้ำก่อน และจะระบายน้ำให้น้อยลง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทรอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดยอดน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างมาก  คาดการณ์ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติล่าช้ากว่าพื้นที่ทางตอนบนประมาณ  2 – 3 วัน ทั้งนี้ ยังรวมถึงการลดการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้ด้วย

 

****************************

 

22  ตุลาคม  2550

11.20 น.