กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

ด่วน ! กรมชลฯ ชี้แจงกรณีการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ขอชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าว การคาดการณ์สถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่เดิมคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา จะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้(21 ต.ค. 50) เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 4 – 5 วันข้างหน้า นั้น กรมชลประทาน ขอแก้ไขการคาดการณ์สถานการณ์น้ำที่จะเข้าสู่ภาวะปกติในเขตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น  โดยขอคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวใหม่เป็น “สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 8 – 9 วันข้างหน้านี้”

 

****************************

 

20  ตุลาคม  2550

13.25 น.