กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง : พร้อมลดน้ำเขื่อนป่าสักฯรับมือน้ำเหนือ

 

                                แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มดีขึ้น หลังระดับน้ำเริ่มลดลงช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน พร้อมลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร

                                นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2550 ปริมาณที่จังหวัดนครสวรรค์ และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนจ้าพระยาเริ่มลดลงช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เริ่มลดลงตั้งแต่     วันพรุ่งนี้(21 ต.ค. 50) เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 4 – 5 วันข้างหน้านี้ เฉพาะในส่วนจังหวัดดังกล่าวข้างต้น

                                สำหรับปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้(19 ต.ค. 50) จำนวน 2,644 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นั้น จะไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนล่างที่อำเภอบางไทรในวันที่ 21 ต.ค. 50 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำหลากและควบคุมการระบายน้ำ ให้มีผลกระทบต่อกรุงเทพฯและปริมณฑลน้อยที่สุด กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,800 – 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในระหว่างวันที่         22 – 23 ต.ค. 2550  

                                นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเก็บกักน้ำบางส่วนจากตอนบนของแม่น้ำป่าสักไว้ในอ่างเก็บน้ำก่อน และจะระบายน้ำให้น้อยลง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทรอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดยอดน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำจากพื้นที่ทางตอนบนจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติล่าช้ากว่าพื้นที่ทางตอนบนประมาณ 2 – 3 วัน

 

****************************

 

20  ตุลาคม  2550

12.00 น.