กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ชี้แจงกรณีการคาดการณ์ปริมาณน้ำสูงสุดที่นครสวรรค์ เนื่องจากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวจากกรมชลประทาน ในเรื่องการคาดการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดในวันนี้(19 ต.ค. 50) นั้น เนื่องจากได้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวานนี้(18 ต.ค. 50) วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 51 มิลลิเมตร ที่อำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ได้ แต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบเพิ่มขึ้นมากนัก

                                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแล้ว หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป  

 

****************************

 

19  ตุลาคม 2550

17.00 น.