กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯประชุมร่วมกทม.รับมือน้ำเหนือ พร้อมใช้เขื่อนป่าสักฯควบคุมปริมาณน้ำไหลหลาก

 

                                คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริกรมชลประทาน และกรุงเทพมหานคร หารือร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือไหลหลากในแม่น้ำเจ้าพระยา คาดน้ำเหนือสูงสุดจะถึงกทม.อีกประมาณ 3 วันข้างหน้า                     

                                นายจริย์ ตุลยานนท์ ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ในวันนี้(19 ต.ค. 50) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ  กรมชลประทาน และกรุงเทพมหานครนำโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย) ได้หารือร่วมกันในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาสู่กรุงเทพมหานคร ในอีกประมาณ 2-3 วันข้างหน้านี้ โดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณสูงสุดในวันนี้ และจะเดินทางมาถึงที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณวันที่ 21 ต.ค. 50  ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักฯ ด้วยการควบคุมปริมาณน้ำจากแม่น้ำป่าสักให้ไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่กรุงเทพมหานครสูงสุดประมาณวันที่ 22 ต.ค.50 ในเกณฑ์ประมาณ 2,800-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครบางแห่ง

 

****************************

 

19 ตุลาคม 2550

16.00 น.