กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

ด่วน! กรมชลฯ ชี้แจงกรณีมีข่าวจะปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ขอชี้แจงในกรณีที่มีการเสนอข่าวว่า กรมชลประทาน ได้อนุมัติให้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในปริมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังจากที่ประชุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้(17 ต.ค. 50) นั้น กรมชลประทาน ไม่ได้จัดให้มีการประชุมหรืออนุมัติให้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในจำนวน 3,000 ลูกบาศก์เมตรตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์ปริมาณน้ำสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500 ลูกบาศกเมตรต่อวินาที ในวันที่ 17 ต.ค. 50  และคาดว่าจะมีปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ที่อยู่ทางด้านเหนือเขื่อนไหลลงมาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  กรมชลประทาน ได้วางแผนรับน้ำเข้าระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขาด ประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่าง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ณ ปัจจุบัน(18 ต.ค. 50) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,478 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                                อนึ่ง เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ผ่านมามีฝนตกในเขตจังหวัดตาก และกำแพงเพชร ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา มีข้อจำกัดเนื่องจากในพื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่ง มีปริมาณน้ำตกค้างอยู่ในระบบจำนวนมาก ทำให้การรับน้ำเข้าคลองส่งน้ำทำได้ไม่เต็มที่ ลดลงจาก 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คงเหลือรับน้ำได้เพียงประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ประมาณ 2,400 - 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่จะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ในตอนแรก

 

****************************

18  ตุลาคม 2550

08.15 น.