กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวเขื่อนวังร่มเกล้ารั่ว

 

                กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเขื่อนรั่วที่จังหวัดอุทัยธานี ยืนยันสภาพเขื่อนยังแข็งแรงดี สาเหตุน้ำท่วมเกิดจากน้ำป่าไหลหลากจากตอนบน

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเขื่อนวังร่มเกล้ารั่วที่จังหวัดอุทัยธานีว่า เขื่อนวังร่มเกล้ามีลักษณะเป็นเขื่อนทดน้ำ ตั้งอยู่ในลำห้วยตากแดด จากการตรวจสอบสภาพเขื่อน พบว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยดี และไม่ได้มีรอยแตกร้าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ รอยรั่วที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวาไม่ใช่ลักษณะของการรั่วที่ตัวเขื่อน ซึ่งกรมชลประทานจะได้เร่งดำเนินการอุดรอยรั่วให้เสร็จภายในวันนี้(17 ต.ค. 50)

                สำหรับสาเหตุของปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลผ่านเขื่อนวังร่มเกล้า จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณด้านเหนือเขื่อนในเขตอำเภอทับทัน และบริเวณท้ายเขื่อนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นั้น เกิดจากน้ำป่าไหลหลากจากลำแม่วงก์และลำคลองโพธิ์ ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลำห้วยตากแดด คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดอุทัยธานีจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

                                                                               

*********************

 

17 ตุลาคม 2550

13.10 น.