กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯประสาน กฟผ. ลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อลดน้ำในแม่น้ำชี   

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก ทำให้มีฝนตกในภาคกลางจำนวนมาก มีปริมาณน้ำตามธรรมชาติไหลลงแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้น  สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2550 ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทั้งนี้สำนักชลประทานที่12 จังหวัดชัยนาทได้แจ้งให้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  สำหรับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำและเกิดน้ำท่วมขึ้นเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก บริเวณอำเภอพระนครศรีอยุธยายังต่ำกว่าตลิ่ง 2.40 เมตร  ส่วนในเขต อำเภอผักไห่  เสนา  บางบาล และ อำเภอบางไทร เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเช่นกัน  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานจึงได้ลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จากเดิม 470 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                                สำหรับจังหวัดเพชรบุรี ตามที่มีรายงานข่าวว่า ระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรี ส่งผลให้สะพานข้ามแม่น้ำเพชรท้ายเขื่อนเพชรถูกน้ำท่วม  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่สามารถสัญจรได้ นั้น ตามปกติปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเพชรเกิน 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  จะทำให้การสัญจรผ่านสะพานไม่ได้  ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีฝนตกในลำห้วยผาก และด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ด้วย ทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเพชรเพิ่มขึ้น  ก่อนการระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชร   กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบทางเสียงตามสาย  วิทยุสวท.เพชรบุรี   ตำรวจจราจรเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ โดยแจ้งหมวดการทางยางชุม แขวงการทางเพชรบุรี ทำป้ายจราจรและปิดเส้นทางจราจร โดยอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ผ่านเขื่อนเพชรได้   ส่วนรถยนต์ใช้เส้นทางสายถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญฝั่งซ้าย(ชลประทานราษฎร์) เส้นทางสะพานหน้าวัดท่าซิก เพื่อเข้าเส้นทางจราจรเดิมได้   อย่างไรก็ตามปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนเพชร มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 611 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีก 100 ล้านลูกบาศก์เมตร

                                ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้ำชีในจังหวัดขอนแก่นมีระดับน้ำสูงขึ้น    เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง   เพื่อลดปริมาณน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมมากเกินไป   กรมชลประทานได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์จากเดิมวันละ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร

                                อนึ่ง กรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกวัน สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง website :rid.go.th หรือสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำทางสายด่วน 1460 ได้อีกช่องทางหนึ่ง

************************

14 ตุลาคม 2550

13.30  น.