กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดปริมาณน้ำเหนือลงสู่ตอนล่าง

 

        ปริมาณน้ำเหนือยังสูงขึ้น กรมชลประทาน พร้อมบริหารจัดการน้ำในทุ่งเจ้าพระยา เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือไหลหลากลงสู่ตอนล่าง โดยเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ผ่านระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

        นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน อาทิ จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และชัยนาท เป็นต้น    ทำให้มีปริมาณน้ำเหนือไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมาก นั้น สถานการณ์น้ำล่าสุด(15 ต.ค. 50) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,868 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,736 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 477 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมาณมณฑล สามารถรับน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งที่มีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี และพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครบางแห่ง

                                สำหรับการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำเหนือไหลหลากลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา นั้น                       กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยการใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อรับน้ำเข้าคลองส่งน้ำ ตามศักยภาพของแต่ละคลอง โดยไม่ให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวคลอง จากนั้น จะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ด้วยเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่ตามสถานีสูบน้ำต่าง ๆ ตลอดตามแนวคลองชายทะเล นอกจากนี้ ยังได้มีการระบายน้ำส่วนหนึ่งออกทางแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกง ผ่านประตูระบายน้ำต่าง ๆ ทำให้สามารถลดและบรรเทาปัญหาน้ำเหนือไหลหลากลงสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างมาก

                                อนึ่ง จากสภาวะฝนที่ตกหนักในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมาทางตอนบนของลุ่มน้ำป่าสัก ทำให้มีปริมาณน้ำเหนือไหลหลากลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำจำนวน 785 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 175 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลลงอ่างฯยังมีอีกจำนวนมาก กรมชลประทาน จึงจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมา โดยการระบายน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนป่าสักฯ รวมทั้ง ในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

****************************

15 ตุลาคม 2550

เวลา 11.40 น.