กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯประสาน กฟผ.ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล เพื่อลดน้ำเหนือ

 

        กรมชลประทาน ประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ลดการระบายน้ำจากเขื่อน   ภูมิพล เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือ หลังพื้นที่ท้ายเขื่อนมีฝนตกหนัก ส่วนกทม.ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีน้ำท่วมขังหลายแห่ง กรมชลประทาน ช่วยเร่งระบายน้ำออกทางคลองชายทะเลแล้ว

        นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และชัยนาท เป็นต้น ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมาก นั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่าง กรมชลประทาน ได้ประสานกับ กฟผ. ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล เดิมที่มีการะบายน้ำวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือระบายน้ำเพียงวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

        ทั้งนี้ จากสภาพฝนที่ตกชุกกระจายในพื้นที่ภาคกลาง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น โดยล่าสุด(13 ต.ค. 50) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 1,612 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1,533 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 413 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,619 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งที่มีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

                                สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีฝนตกชุกติดต่อกันในระยะ 2 – 3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร นั้น กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 70 เครื่อง จากจำนวนทั้งหมด 127 เครื่อง ที่ติดตั้งอยู่ตามสถานีสูบน้ำจำนวน 7 แห่ง เร่งระบายน้ำออกทางคลองชายทะเล นอกจากนี้ ยังได้มีการระบายน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงผ่านประตูระบายน้ำต่าง ๆ ทำให้สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างมาก

 

*****************************

13  ตุลาคม  2550

เวลา 12.15 น.