กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,022431098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ยืนยันเขื่อนลำปาวมั่นคงแข็งแรงดี

 

                                กรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนลำปาว มีความมั่นคงแข็งแรงดี แนวโน้มสถานการณ์น้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำลำปาว ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

                                นายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุด(11 ต.ค. 50) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1,703 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 119 ของความจุอ่างฯ แนวโน้มปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนลำปาวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานการณ์น้ำให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เร็ววันขึ้น

                                ในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนลำปาว กรมชลประทาน ได้ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยเขื่อนอย่างต่อเนื่อง ยืนยันได้ว่าเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอย่างแน่นอน หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

                                 

**************************

11  ตุลาคม  2550

16.00 น.