กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,022431098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

เขื่อนป่าสักฯ รับน้ำเหนือได้หมด กทม.ไม่น่าเป็นห่วง

 

                                ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสัก ที่ไหลหลากจากทางตอนบน ใกล้ไหลลงเขื่อนป่าสักฯ แล้ว คาดว่าเขื่อนป่าสักฯ จะสามารถรับปริมาณน้ำได้ทั้งหมด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน

                                นายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากอิทธิพล ของพายุดีเปรสชัน “เลกีมา” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักมีระดับเพิ่มสูงขึ้น และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้ปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลหลากลงสู่ทางตอนล่างใกล้ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรีแล้ว ซึ่งคาดว่าเขื่อนป่าสักฯ จะสามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาได้ทั้งหมด โดยปัจจุบัน(8 ต.ค. 50) เขื่อนป่าสักฯ       มีปริมาณน้ำทั้งหมด 743 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกประมาณ 217 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย ทั้งนี้ ถือได้ว่าเขื่อนป่าสักฯ ได้ช่วยรับน้ำและชลอปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดผลกระทบไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างมาก

                                อนึ่ง ปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงสู่เขื่อนป่าสักฯ นี้ จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน โดยจะทำให้มีน้ำเพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้งปี 2550/2551 ที่จะถึงนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ขอให้เกษตรกรและประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

 

***************************

 

8  ตุลาคม  2550

10.00 น.