กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,022431098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เลกีมา”

 

                        อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เลกีมา” ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน ประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือไม่ให้ไหลลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้ว

                        นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่ได้เกิดภาวะฝนตกหนัก เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เลกีมา” พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสาน นั้น ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ลุ่มต่ำและลำน้ำต่าง ๆ ในปริมาณมาก ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยที่จังหวัดพิษณุโลก ฝนที่ตกหนักในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ลุ่มต่ำและในลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน ไหลลงสู่แม่น้ำน่านเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่อำเภอวังทอง มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหลายแห่ง ระดับน้ำสูงประมาณ  50 – 80 เซนติเมตร ทั้งนี้ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม แนวโน้มสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้

                        ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝนที่ตกหนักทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก ระดับน้ำสูงประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำเริ่มลดลง หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักจากอำเภอหล่มสัก จะไหลผ่านลงสู่ทางตอนล่าง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งที่มีน้ำไหลผ่าน กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ได้ประสานไปยังจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

                        อนึ่ง เพื่อเป็นการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน ได้ประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จากเดิมที่ระบายรวมกันวันละ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือระบายวันละ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือไม่ให้ไหลลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้ว หากเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

                               

**************************

6  ตุลาคม  2550

10.50 น.