กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,022431098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ประสาน กฟผ. ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ลดน้ำเหนือไหลหลาก

 

                        กรมชลประทาน ประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือไม่ให้ไหลลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

                        นายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่ได้เกิดภาวะฝนตกหนัก เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เลกีมา” พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสาน นั้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆ  ในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคกลาง กรมชลประทาน ได้ประสานกับ กฟผ. ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จากเดิมระบายน้ำรวมกันวันละ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือระบายวันละ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือไม่ให้ไหลลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยามากเกินไป

                        นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ลงจาก 16.00 เมตร(รทก.) เหลือ 15.80 เมตร(รทก.) เพื่อให้อัตราการไหลของน้ำเหนือระบายลงสู่ทางตอนล่างได้เร็วขึ้น ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

                       

**************************

 

5 ตุลาคม  2550

12.30 น.