กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,022431098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

“เลกีมา” เข้าอีสานและเหนือ ส่งผลดีน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง

 

                                พายุดีเปรสชั่น “เลกีมา” อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว แม้จะทำให้ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ แต่ส่งผลดีให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ  มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า พายุดีเปรสชัน “เลกีมา” ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย ซึ่งยังคงส่งผลกระทบกับทุกจังหวัดของภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนที่ตกหนักเริ่มลดลงแต่ยังมีบางจังหวัดที่มีฝนตกหนัก อาทิเช่นบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ไว้ด้วย นั้น

                                จากอิทธิพลของพายุลูกนี้ แม้จะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เป็นต้น ในส่วนของกรมชลประทาน ถือว่าเป็นผลดีต่อสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อย บางแห่งมีความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งจากนี้ไปกรมชลประทาน จะประสานกับจังหวัดต่างๆ  ในพื้นที่ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2550/2551 

 

***************************

5  ตุลาคม  2550

11.00 น.