กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,022431098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

ไต้ฝุ่น “เลกีมา” อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว : พร้อมให้โครงการชลประทานทุกโครงการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

 

                                ไต้ฝุ่น “เลกีมา” อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้ว กรมชลประทาน ประสานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือสภาวะน้ำท่วม จากอิทธิพลของพายุดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเข้าทางด้านทิศตะวันออกของภาคอีสานก่อน

                                นายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า พายุไต้ฝุ่น “เลกีมา” ในทะเลจีนใต้ ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วเมื่อเวลา 22.00 น.วานนี้ (2 ต.ค.2550) และเมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (3 ต.ค.2550) มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออก ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 450 กิโลเมตร หรือที่ ละติจูด 18.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 109 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าๆ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกบริเวณจังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จะมีฝนหนาแน่น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย นั้น           

                                ในส่วนของกรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมทุกโครงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน “เลกีมา” และสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแล้ว พร้อมกันนี้ ยังได้ประสานไปยังจังหวัด และกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของพายุดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

*********************************

  3  ตุลาคม 2550

  09.05  น.