กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำท่วม จากทำนบดินขาดที่อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

                                สถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังเกิดเหตุการณ์พังทลายของทำนบดินกั้นลำห้วยป่าคั่งและทำนบดินหนองผำ

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวเหตุการณ์ทำนบดินห้วยป่าคั่งและทำนบดินหนองผำ ที่ก่อสร้างโดยกรมพัฒนาที่ดิน ในเขตตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เกิดการพังทลาย เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 50 ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นลำห้วยเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า กรมชลประทาน         ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วตั้งแต่วานนี้(27 ก.ย.) ล่าสุด      (29 ก.ย. /เวลา 10.20 น.) สถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

                                สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้(29 ก.ย. 50) ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำไหลผ่านจำนวน 1,482  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่ทางตอนล่างลดน้อยลงตามไปด้วย ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้(29 ก.ย.) มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านประมาณ  1,517  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยังไม่ส่งกระทบให้เกิดน้ำท่วม ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

                                อนึ่ง ตามที่ได้เกิดพายุดีเปรสชั่นกำลังแรงก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งยังไม่มีการคาดหมายว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น กรมชลประทานได้เฝ้าระวังและติดตามพายุดีเปรสชั่นนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

******************

29  กันยายน  2550

เวลา  10.35  น.