กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,022431098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เฝ้าระวังพายุดีเปรสชั่น ในทะเลจีนใต้

 

                                กรมชลประทาน ประสานกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากเกิดฝนตกหนัก ย้ำจะไม่มีเหตุน้ำท่วมหนักเช่นปี 2549 ที่ผ่านมา

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน(28 ก.ย. 50) มีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านจำนวน 1,438 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ และเขื่อนเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง

                                ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 28 ก.ย.-2 ต.ค. 50 จะมีฝนตกกระจายและตกหนักบางแห่งนั้น กรมชลประทาน ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง     ในการเฝ้าระวังและการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้สอดคล้องกับจังหวะน้ำทะเลขึ้นลง ซึ่งกรมชลประทานจะพยายามควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ณ วันนี้(28 ก.ย.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,447 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้คาดการณ์ได้ว่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมเหมือนเช่นปี 2549  ที่ผ่านมา ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

                                อนึ่ง ขณะนี้ได้เกิดพายุดีเปรสชั่นกำลังแรงก่อตัวในทะเลจีนใต้บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งยังไม่มีการคาดหมายว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น กรมชลประทานได้เฝ้าระวังและติดตามพายุดีเปรสชั่นนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

*********************************

28 กันยายน 2550

  11.35  น.