กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯประสานกฟผ. ลดน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือ

 

                        อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดอ่างทอง ย้ำจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเหมือนปี 49 ที่ผ่านมา แนวโน้มปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มลดลงโดยลำดับแล้ว

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เดินทางไปตรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดอ่างทองในวันนี้(26 ก.ย. 50) โดยได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดอ่างทอง  ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ในเบื้องต้นกรมชลประทานได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้น้อยที่สุด

                                ในส่วนของกรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำเหนือก่อนที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาวะอากาศ พบว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มลดน้อยลงแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ลดน้อยลงตามไปด้วย และจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง คลี่คลายไปในทางที่ดีโดยลำดับต่อไป ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในปีนี้จะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนเช่นปี 2549 ตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่อย่างใด

                                อนึ่ง จากการติดตามสถานการณ์น้ำในวันนี้ของอธิบดีกรมชลประทาน ยังพบอีกว่าได้เกิดปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นลักษณะของการพยายามที่จะทำให้จังหวัดอ่างทองได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วม  เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จึงอยากแสดงความคิดเห็นเสริมไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติใช้งบประมาณเพื่อป้องกันภัยจากน้ำ(ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง) โดยให้คำนึงถึงสภาพจิตใจของประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำดังกล่าว หากเป็นไปได้ไม่ควรรอให้เกิดปัญหาก่อน แล้วจึงจะใช้งบประมาณได้ ซึ่งจะทำให้การป้องกันภัยจากน้ำของจังหวัดนั้นๆ สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                สำหรับสถานการณ์ล่าสุด กรมชลประทานได้เฝ้าระวังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งอาจจะทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นได้อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

***********************

26 กันยายน 2550

เวลา 15.25 น.