กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

อธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำในเขตจังหวัดอ่างทอง ย้ำจะไม่ท่วมหนักเหมือนเช่นปี 49

 

                        อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดอ่างทอง ย้ำจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเหมือนปี 49 ที่ผ่านมา แนวโน้มปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มลดลงโดยลำดับแล้ว

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นั้น เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีขนาดของลำน้ำเจ้าพระยาแคบที่สุด รับปริมาณน้ำได้สูงสุดเพียง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านลงมาจากทางตอนบนมีแนวโน้มจะทรงตัวและลดลงเป็นลำดับในระยะต่อไป ปัจจุบัน(26 ก.ย. 50) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,722 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดเมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 1,748 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มลดลงโดยลำดับเช่นกัน นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้บริหารจัดการน้ำเหนือก่อนที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้มีการระบายและสูบน้ำลงสู่ทะเลวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจะไม่รุนแรงเหมือนเช่นปี 49 ตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่อย่างใด

                                อนึ่ง ในวันนี้(26 ก.ย. 50) อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ จะเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งจะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไป

 

***********************

26  กันยายน  2550