กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เตือนเหนือและอีสานใช้น้ำอย่างประหยัด  คาดใกล้หมดฝนแล้ว

 

                                กรมชลประทาน เตือนภาคเหนือและภาคอีสาน ใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากใกล้สิ้นสุดฤดูฝนปีนี้แล้ว พร้อมทั้งให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่เก็บกักน้ำอย่างเต็มที่

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยตามความคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ระหว่างวันที่ 24 – 30 ก.ย. 50 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทย สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ฟรานซิสโก” บริเวณของเกาะไหหลำเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 25 ก.ย. และจะอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศเวียดนาม (26 ก.ย.) ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนฝนลดน้อยลง ในขณะที่ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอดช่วง นั้น

                                ในส่วนของกรมชลประทาน ได้ให้รองอธิบดีกรมชลประทานที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางอย่างระมัดระวัง เพื่อรองรับสภาวะฝนที่จะตกน้อยลง โดยให้เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เพื่อสำรองน้ำไว้ให้มีปริมาณเพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้งปี 2551 พร้อมทั้ง ได้ให้ทุกโครงการชลประทาน รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและแผนการใช้น้ำ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ทราบทุกวันต่อไปแล้ว

                                อนึ่ง กรมชลประทาน ขอให้เกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้งปี 2551

 

*************************

 

24  กันยายน  2550

14.00  น.