กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ แจ้งเตือน 6 จังหวัดภาคใต้แล้ว

 

                ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย  ในเขตภาคใต้ 6  จังหวัดได้แก่  จังหวัดระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช  ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ2-3 วันนี้

                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์  โฆษกกรมชลประทานแจ้งว่า  อธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้รองอธิบดีพื้นที่ภาคใต้ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ) และโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์ และประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างใกล้ชิดตลอด   24 ชั่วโมง  นายบุญสนอง ฯ เปิดเผยอีกว่า  สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในเขตภาคใต้ตอนบน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี   ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ  559 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 79% ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีก 21 %    อ่างเก็บน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 253 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 73 % ของความจุอ่างฯ ยังรองรับน้ำได้อีก 27%  ส่วนสภาพลำน้ำสายหลักของภาคใต้ส่วนใหญ่ยังต่ำกว่าตลิ่งมาก  สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกหนักได้  ส่วนที่จังหวัดชุมพรสภาพน้ำท่าในคลองท่าแซะ ที่สถานีวัดน้ำ  X . 64 อำเภอท่าแซะ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ  7.73  เมตรที่คลองท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 2.9  เมตร สภาพน้ำท่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยอาศัยคลองหัววัง-พนังตัก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งผันน้ำส่วนหนึ่งที่ไหลหลากมาจากอำเภอท่าแซะให้ระบายออกสู่ทะเล เป็นการลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรได้เป็นอย่างมาก

               

***********************

23  กันยายน 2550