กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ปรับแผนรับสถานการณ์น้ำ จากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

 

                กรมชลประทานปรับแผนการระบายน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำ จากที่ได้เกิดฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2550 ซึ่งทำให้มีปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 2 -3 วัน นี้

                นายพีรพงษ์  สุวรรณมนตรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่ได้เกิดฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2550 ทำให้มีปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (23 ก.ย. 50) มีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,672 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,748 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 2 -3 วันนี้  กรมชลประทานได้สั่งการให้สำนักชลประทานที่ 10                (จังหวัดลพบุรี) และสำนักชลประทานที่ 12 (จังหวัดชัยนาท) รับน้ำเข้าคลองส่งน้ำตามความสามารถที่จะรับได้ โดยขอให้สำนักชลประทานที่ 10 รับน้ำเข้าคลองรวม 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  สำนักชลประทานที่ 12 รับน้ำเข้าคลองรวม 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และให้โครงการชลประทานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีน้ำจากคลองส่งน้ำเอ่อล้นเข้าทุ่งโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้สำนักชลประทานตรวจสอบและแจ้งเตือน อบต. อบจ. อำเภอ  และจังหวัด ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่สูงเพิ่มขึ้น ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย นอกจากนี้ ยังให้โครงการชลประทานในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล โดยเปิดบานระบายน้ำในขณะน้ำลง และปิดประตูสูบน้ำระบายน้ำทิ้งขณะที่น้ำทะเลหนุนสูง ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดต่างๆไว้คอยช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินประมาณ 100 เครื่อง

                อนึ่ง เพื่อลดปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนถึงจังหวัดนครสวรรค์ลง กรมชลประทานได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ลดปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เหลือเท่าที่จำเป็น จากวันละ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือเพียง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร และงดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล แล้วด้วย

***********************

                                                                                                23  กันยายน 2550  14.30 น.