กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ พร้อมรับมือฝนหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน : ชุมพรพร้อมใช้ปตร.หัววัง-พนังตักบริหารจัดการน้ำหลาก

 

                กรมชลประทาน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ จากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน หลังกรมอุตุนิยมเตือนใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักในระยะนี้

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักในระยะนี้ ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในระยะนี้ไว้ด้วย นั้น

              ในส่วนของสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ(ณ 22 ก.ย. 50)ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 559  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ  สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 21   อ่างเก็บน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 253 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73  ของความจุอ่างฯ  ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 27 ส่วนที่จังหวัดชุมพรสภาพน้ำท่าในคลองท่าแซะ ที่สถานีวัดน้ำ X64  อำเภอท่าแซะ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 8.50 เมตร     ที่คลองท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง  2.95  เมตร สภาพน้ำท่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยอาศัยคลองหัววัง-พนังตัก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งผันน้ำส่วนหนึ่งที่ไหลหลากมาจากอำเภอท่าแซะให้ระบายออกสู่ทะเล  เป็นการลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรได้เป็นอย่างมาก

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกแห่ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมทั้งให้รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ สภาพน้ำฝน และน้ำท่า ให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

 

***********************

 

22  กันยายน 2550