กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลาง ส่งผลฝนตกชุกในพ.ท.ภาคกลาง โดยเฉพาะกทม.

 

                                กรมชลประทาน ประชุมร่วมคณะทำงานติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำปี 2550 อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา , สำนักงาน กปร. , กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อประเมินสภาวะอากาศ และปริมาณน้ำ

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวันนี้(18 ก.ย. 50) ได้มีการประชุมคณะทำงานติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำปี 2550 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กรมชลประทาน , กรมอุตุนิยมวิทยา , สำนักงาน กปร. , กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยในที่ประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งว่าร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังค่อนข้างแรงและเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางประเทศไทย และมีแนวโน้มอยู่นานหลายวัน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

                                ในส่วนสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ นั้น สภาพน้ำท่าในลำน้ำสายหลักทั่วประเทศ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นแม่น้ำยมที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และแม่น้ำชีที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ คือ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำร้อยละ 66 และ 68 ตามลำดับ คาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนปริมาณน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 76 และ 78 ตามลำดับ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เก็บกักสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ด้วย

 

************************

 

18  กันยายน  2550

16.00 น.