กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม : เตือนเหนือตอนบน และอีสาน ใช้น้ำอย่างประหยัด

 

                                กรมชลประทาน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมภาคกลาง และภาคใต้ พร้อมเตือนภาคเหนือและอีสาน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากฝนจะเริ่มตกน้อยลงแล้ว

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์  วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงยังคงพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 17-19 กันยายน 2550 ลักษณะดังกล่าวทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงนี้ด้วย นั้น

                                สภาพน้ำท่าในจังหวัดทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นแม่น้ำยมที่ จ.พิจิตร มีน้ำท่วมที่ลุ่มต่ำในเขต อ.สามง่าม และอ.โพธิ์ประทับช้าง เขื่อนภูมิพล จ.ตาก(ณ 17 ก.ย. 50)มีปริมาณน้ำ  8,849 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 34 (4,613 ล้านลูกบาศก์เมตร) เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,515 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 31              (2,995  ล้านลูกบาศก์เมตร)

                                สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ สภาพน้ำท่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นที่คลองตะกั่วป่า บ้านตลาดเก่า     อ.ตะกั่ว จ.พังงา ที่มีน้ำล้นตลิ่ง นั้น ระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการชลประทานพังงา ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว  ส่วนปริมาณน้ำ(ณ 17 ก.ย.50)ในเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 524 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74  ยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 26 (186 ล้านลูกบาศก์เมตร)เขื่อนปราณบุรี        จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 236 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ยังรับน้ำได้อีกร้อยละ 32 (110 ล้านลูกบาศก์เมตร)

อนึ่ง จากการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน ในระยะต่อจากนี้ไป ปริมาณฝนมีแนวโน้มที่จะตกน้อยลง จึงขอให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และให้เก็บกักสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของกรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ให้เฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้งปี 2551 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับปี 2552 ด้วย หากในช่วงฤดูฝนปี 2551 มีปริมาณฝนตกลงมาน้อย

 

****************************

 

               17  กันยายน 2550

                                                                                                                                                            เวลา 11.35 น.น็น