กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

รมว.กษ.  ลงพื้นที่ ประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

 

นายพีรพงษ์   สุวรรณมนตรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า

ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทยตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ทุกภาคมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ลาดเชิงเขา และใกล้ทางน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย น่าน พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ นั้น

                ในส่วนของสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,805 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ  สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 35   เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดน่าน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ  6,468 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ  สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 32  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 329 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯ  สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 66  

                สำหรับในพื้นที่ภาคกลาง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก   ในวันนี้ (15 ก.ย.50)  เวลา 09.30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร) อธิบดีกรมชลประทาน(นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์) พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลฝั่งตะวันตก ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร อ.สองพีน้อง จ.สุพรรณบุรี และตรวจงานความก้าวหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางภาษี  ต.นกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อระดมความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งกรมชลประทานได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมทั้งทุ่งฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก  สามารถรองรับน้ำได้อีกมาก

                ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังการบรรยาย  แสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

***********************

15 กันยายน 2550

                                                                                                                                                     เวลา 09.00 น.