กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือฝนหนักในพื้นที่ภาคใต้

 

                กรมชลประทาน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ จากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ หลังกรมอุตุนิยมคาดหมายว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 15-18 ก.ย. 50 นี้

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงวันที่ 15-18 ก.ย. 50 ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งได้แก่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก นั้น

ในส่วนของสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 529  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯ  สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 25   อ่างเก็บน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 238 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69  ของความจุอ่างฯ  ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 31

สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 328 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 35 ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 103 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 24

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกแห่ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมทั้งให้รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ สภาพน้ำฝน และน้ำท่า ให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

 

***********************

 

14 กันยายน 2550