กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เฝ้าระวังเขื่อนภาคใต้ หลังเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะสุมาตราตอนใต้

 

                        กรมชลประทาน ให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ หลังเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะสุมาตราตอนใต้

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะสุมาตราตอนใต้ เมื่อเวลา 18.10 น. วันนี้(12 ก.ย. 50) นั้น กรมชลประทาน ได้ประสานให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้ ให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่แล้ว   ในเบื้องต้น พบว่าขณะนี้ทุกเขื่อนยังคงมีความปลอดภัยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  ทั้งนี้ จะได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยเขื่อนอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาได้อีก

                                อนึ่ง หากประชาชนมีความต้องการแจ้งข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลความปลอดภัยเขื่อนให้ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานโทรสายด่วน 1460

 

******************************

 

12  กันยายน  2550

19.45  น.