กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

น้ำจากหล่มสักใกล้ถึงเมืองเพชรบูรณ์แล้ว แต่จะไม่ส่งผลกระทบน้ำท่วม

 

                ปริมาณน้ำจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างใกล้ถึงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แล้ว แต่จะไม่ส่งผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์  วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. โฆษกกรมชลฯเปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในเขตอำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสัก ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา นั้น ล่าสุด (10.30 น./12 ก.ย. 50) ปริมาณน้ำที่ท่วมขังได้ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างของลุ่มแม่น้ำป่าสักแล้ว จากการตรวจสอบระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ  S.36 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก(อยู่เหนือตัวเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นไปประมาณ 54 กิโลเมตร) มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติ แนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัว ทั้งนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่ตอนล่างและผ่านเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ในระยะต่อไป แต่จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ซึ่งจากการตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานีวัดน้ำ S.4B บริเวณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2.50 เมตร ขณะนี้ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ มีฝนตกน้อยลงแล้ว

                อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมทั้งได้รายงานสภาพน้ำฝน และน้ำท่า ให้กับทางจังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

********************************

 

12 กันยายน 2550

เวลา 11.15 น.