กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ : คาดคืนนี้น้ำจากหล่มเก่า จะส่งผลต่อหล่มสัก

 

ปริมาณน้ำจากลำห้วยพุง เอ่อเข้าท่วมในเขตเทศบาลหล่มเก่า แล้ว คาดจะทรงตัวเวลาประมาณ 17.00 น. วันนี้(10 ก.ย. 50) กรมชลประทาน ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง รับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น ในเขตเทศบาลหล่มสักเป็นลำดับต่อไปในช่วงกลางดึกคืนนี้

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึงเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 60 มิลลิเมตร  ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยพุง เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 9 ก.ย. 50  จนกระทั่ง เวลา 04.00 น. ของวันที่ 10 ก.ย.  ได้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในลำห้วยพุงไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ปริมาณน้ำจำนวนนี้ได้ไหลหลากลงมาถึงเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า เวลาประมาณ 13.00 น.(10 ก.ย.50) ทำให้ในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่ามีน้ำท่วมสูงประมาณ 0.40-0.50 เมตร ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะทรงตัวในเวลา 17.00 น. วันนี้(10 ก.ย.50) และหลังจากนั้นจึงจะเริ่มลดลงตามลำดับ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม

                                สำหรับอำเภอหล่มสัก ที่อยู่ทางตอนล่างของอำเภอหล่มเก่า นั้น คาดว่าในช่วงค่ำ(เวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 10 ก.ย.50) ปริมาณน้ำในลำห้วยพุงในเขตอำเภอหล่มเก่า จะไหลลงมาทางตอนล่างเข้าสู่เขตเทศบาลหล่มสัก แต่เนื่องจากท่อระบายน้ำจากลำห้วยพุงที่ระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักมีขนาดเล็ก ทำให้การระบายน้ำได้ช้า อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในเขตเทศบาลหล่มสักได้

                                อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานเพชรบูรณ์  ได้ประสานกับทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนในเขตอำเภอหล่มสัก เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว พร้อมกันนี้ ยังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

****************************

                10  กันยายน  2550

เวลา  17.20 น.