กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

เชียงใหม่ เตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำท่วม : ประสานสำนักฝนหลวงฯ เติมน้ำในอ่างฯแม่กวงฯ

 

                                อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ หารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย คาดปีนี้จะไม่มีปัญหาน้ำท่วม พร้อมประสานฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนแม่กวงฯ ที่มีน้ำน้อย

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า วานนี้(9 ก.ย. 50) อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ได้ร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์) ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะไม่มีปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์) ตำรวจ ทหาร เทศบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไว้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

                                อนึ่ง ในการตรวจสอบสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พบว่ามีอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง คือ อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ที่ปัจจุบัน(10 ก.ย. 50) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ จำนวน 45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯ ซึ่งกรมชลประทานและจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำในปี 2550 และมีน้ำเพียงพอใช้สำหรับใช้ในฤดูแล้งปี 2551 ด้วย ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะประสานกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อทำฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำให้อ่างเก็บน้ำแม่กวงฯต่อไปอย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานแม่กวง ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

                                ในส่วนของการหาแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ นั้น กรมชลประทาน จะพิจารณาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม การก่อสร้างทางระบายน้ำบายพาส(By part) อ้อมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการนำเสนอการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มเติม โดยมีลักษณะเป็นทางระบายน้ำในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งจะใช้เป็นถนนให้รถยนต์สามารถวิ่งสัญจรไปมาได้ คล้ายๆกับที่ได้มีการดำเนินการในประเทศมาเลเซีย

                                สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวในเขตจังหวัดเชียงใหม่ นั้น กรมชลประทาน ได้พิจารณาแผนดำเนินการเพิ่มเติม อาทิ โครงการผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ ลงสู่เขื่อนแม่กวงฯ รวมไปถึง โครงการผันน้ำจากแม่น้ำกก แม่น้ำอิง มาลงแม่น้ำปิง ในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น

 

*****************************

 

10   กันยายน  2550