กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ พร้อมรับสถานการณ์น้ำ จากอิทธพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศพม่าและลาว

 

                                กรมชลประทาน พร้อมรับสถานการณ์น้ำ จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศพม่าและลาว ซึ่งทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ย้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังรองรับน้ำได้อีกมาก

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผย ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศพม่าและลาว ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และตาก ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย  สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ นั้น

                                ในส่วนของกรมชลประทาน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ  อาทิ ให้โครงการชลประทานทุกโครงการติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝน น้ำท่า และน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา การพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ การขุดลอกคลองชลประทาน คลองธรรมชาติ เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะระบายได้มากขึ้น ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่กระจายอยู่ตามโครงการชลประทานต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมที่จะออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้ตลอดเวลา  โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมสูบได้ตลอดเวลาไว้แล้ว จำนวน 45 เครื่อง

                                สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือที่สำคัญ(ณ วันที่ 8 ก.ย.50) เขื่อนแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯ รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 83 เขื่อนแม่งัดฯ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 152 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 43 เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ  8,716  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 35  ส่วนสภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักต่างๆ ในภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  8  กันยายน 2550

     เวลา 11.00 น.

 
                                นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรายละเอียดของสถานการณ์น้ำได้ทาง Website : www.rid.go.th  หรือ www.kromchol.com  หรือสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สายด่วน 1460 ได้อีกช่องทางหนึ่ง

****************************