กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

แม่น้ำยมที่อ.บางระกำ สูงขึ้น ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

                                กรมชลประทาน เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หลังจากมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแล้ว

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ระดับน้ำในแม่น้ำยม ที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทางตอนบน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงมาทางตอนล่างของลุ่มน้ำยม โดยปัจจุบัน(5 ก.ย. 50) ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y16 บ.บางระกำ อ.บางระกำ ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1 เมตร ส่วนที่สถานีวัดน้ำY17 บ.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.60 เมตร ซึ่งถือว่าสภาพน้ำยังปกติอยู่ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น  จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย

                                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกล ไว้ช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่เกิดสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวแล้ว หากเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

************************

 

5  กันยายน  2550