กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ช่วยตรวจสอบ วางแผนซ่อมแซมทำนบดินบ้านสันทรายปู่ยี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

                                ตามที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือแจ้ หมู่4 บ้านสันทรายปู่ยี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เกิดรอยแตกบริเวณทำนบยาว 10 เมตร น้ำทะลักเข้าท่วมโรงเรียนสันทรายราษฎร์สามัคคี และไหลลงไร่นาบริเวณถนนพหลโยธินฝั่งซ้าย ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร นั้น

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือแจ้ บ้านสันทรายปู่ยี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เกิดรอยแตกบริเวณทำนบดินยาว 10 เมตร  นั้น จากการตรวจสอบของพบว่า จุดดังกล่าวเป็นทำนบดิน อยู่ที่บ้านสันทรายปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ก่อสร้างโดย อบจ.เชียงราย ประมาณ 10 ปีมาแล้ว และต่อมาในปี 2549  อบต.โป่งผา ได้ดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงตัวทำนบดิน ขนาดทำนบดิน ยาวประมาณ 120 เมตร สูงประมาณ 8  เมตร ความจุประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ชำรุดได้แก่ทำนบดินความยาวประมาณ 10 เมตร  สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น หากไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มอีก คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 6-12 ชั่วโมง  ทั้งนี้ กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานเชียงราย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับจังหวัดเข้าตรวจสอบด้านเทคนิค วางแผนซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต่อไป และหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะรีบแจ้งให้ทราบทันที

 

 

*******************************

4 กันยายน  2550

20.35  น.