กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำและลมมรสุมฯ

 

                                กรมชลประทาน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะทำให้ฝนตกทั่วประเทศ ย้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังรองรับน้ำได้อีกมาก

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์  วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะจังหวัดพังงา และภูเก็ต ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก นั้น

                                ในส่วนของกรมชลประทาน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ อาทิ ให้โครงการชลประทานทุกโครงการติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝน และน้ำท่าอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  การพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา โดยไม่ให้ส่งกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ  การขุดลอกคลองชลประทาน คลองธรรมชาติ เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะระบายได้มากขึ้น ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ที่กระจายอยู่ตามโครงการชลประทานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมที่จะออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้ตลอดเวลา

                                สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ(ณ วันที่ 3 ก.ย. 50) เขื่อนแม่กวงฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 83 เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,659 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 36 เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,075 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 รองรับน้ำได้อีกร้อยละ 36  สภาพน้ำท่า ในแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นที่แม่น้ำมูลบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่มีระดับน้ำสูงขึ้น ต่ำกว่าตลิ่งที่เริ่มท่วม 1.50 เมตร หากเปรียบเทียบกับปี 2549 ณ เวลาเดียวกัน จะมีระดับน้ำสูงกว่าเล็กน้อย แต่ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมแต่อย่างใด

อนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดพังงา ระดับน้ำในคลองตะกั่วป่า ที่บ้านหินดาน อ.ตะกั่วป่า ยังต่ำกว่าตลิ่ง 2.64 เมตร และที่บ้านตลาดเก่า อ.ตะกั่วป่า ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.19 เมตร ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ช่วยเหลือกรณีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้ว จำนวน 4 เครื่อง หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

3  กันยายน  2550

12.00 น.