กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ยันเขื่อนลำปาวไม่ล้น ยังรับน้ำได้อีกมาก

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข่าวในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับประจำวันที่ 1 กันยายน 2550 ว่า เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยได้มีการเตรียมพร้อมในการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแล้ว นั้น

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ล่าสุด(1 ก.ย. 50) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 824 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 44 หรือ จำนวน 606 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อน  ปัจจุบันปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลดน้อยลงแล้ว ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯน้อยลงไปด้วย

                                อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำให้ทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกวัน พร้อมกันนี้ กรมชลประทาน ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้ช่วยเหลือ ในกรณีที่เกิดสภาวะน้ำท่วม หรือปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จำนวน 48 เครื่อง ทั้งนี้ หากเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป 

 

 

**************************

 

1  กันยายน  2550

09.45 น.