กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ชี้แจงกรณีอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ น้ำทะลักล้นอ่าง

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ มีน้ำทะลักและล้นอ่างฯ นั้น มีสาเหตุมาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่  20 ส.ค. 50 ที่ผ่านมา วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 156.8 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานเพิ่มสูงขึ้นและไหลล้นทางระบายน้ำล้น ตั้งแต่วานนี้(21 ส.ค. 50) โดยปริมาณน้ำที่ล้นอ่างฯ จะไหลลงลำห้วยปลาแดก  ซึ่งเป็นลำห้วยธรรมชาติ ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 19.35 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 20.50 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นสูง 6 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาณน้ำไหลผ่าน 2.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงต้องมีการพร่องน้ำจากอ่างฯ เพื่อรักษาระดับให้อยู่ในระดับปกติต่อไป

                                ปัจจุบันฝนได้หยุดตกแล้ว กรมชลประทาน จะเร่งระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ สำหรับเตรียมไว้รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างฯ หากเกิดฝนตกในระยะต่อจากนี้ไป โดยไม่ให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ

 

******************************

 

 

กรมชลประทาน

22  สิงหาคม  2550

13.15 น.