กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ แต่งตั้งคณะทำงานปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ สนองพระราชดำรัส

 

                                กรมชลประทาน แต่งตั้งคณะทำงานปลูกป่าฯ พร้อมเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ สนองพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กำหนดแผน 5 ปี ปลูกให้ได้ 10 ล้านไร่

                                นายมนตรี  ตันตระกูล วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาฯ วิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปลูกป่าเหนืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 50 ที่ผ่านมา โดยในเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการปลูกป่าไว้ 10 ล้านไร่ ภายในเวลา 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2555 ด้วย

                                สำหรับการเตรียมการในเบื้องต้นนี้ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ สำรวจพื้นที่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รวมทั้ง พื้นที่ริมคลองชลประทานต่างๆ  ที่จะสามารถทำการปลูกป่าได้ ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะประสานกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อร่วมดำเนินการสนองพระราชดำรัสต่อไป

 

 

****************************

 

 

กรมชลประทาน

22  สิงหาคม  2550