กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ช่วยตรวจสอบ วางแผนซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแตกในจังหวัดเชียงราย

 

                                ตามที่มีข่าวว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมและอ่างเก็บน้ำแตกในจังหวัดเชียงราย กรมชลประทานร่วมมือกับจังหวัดเข้าตรวจสอบ วางแผนซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยปู่เปี้ย

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวว่าได้เกิดปัญหาน้ำท่วมและอ่างเก็บน้ำแตกในจังหวัดเชียงราย  นั้น จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550ได้เกิดฝนตกหนักในจังหวัดเชียงราย วัดปริมาณฝนได้ 190 มิลลิเมตร เป็นเหตุทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยปู่เปี้ย ซึ่งตั้งอยู่ที่กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย มีความจุอ่างเก็บน้ำ 0.17 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างในปี 2522    โดยกรมป่าไม้  เกิดน้ำกัดเซาะทำนบดินพังทลาย ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตตำบลทุ่งก่อ  และตำบลดงมหาวัน  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2550 โดยเกิดน้ำท่วมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นานประมาณ 2-3 ชั่วโมง และได้เข้าสูสภาวะปกติในวันเดียวกัน(16 สิงหาคม 2550) กรมชลประทานได้ประสานกับจังหวัดเข้าไปตรวจสอบด้านเทคนิค วางแผนซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยตาควน(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอพญาเม็งราย มีปริมาณน้ำในอ่างฯมาก  ได้เกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้น(Spillway)ของอ่างฯ เหตุเพราะมีฝนตกหนักทางด้านเหนืออ่างฯ ส่งผลให้เกิดน้ำในแม่น้ำอิงเกิดน้ำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำในช่วงวันที่ 16-17 สิงหาคม 2550 และเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ไม่ได้เกิดเหตุอ่างเก็บน้ำแตกแต่อย่างใด  หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะรีบแจ้งให้ทราบทันที

 

 

*******************************

18     สิงหาคม  2550

19.30  น.